Top

RISCO RWT6C080000A koolmonoxidemelder + installatie

220,00
per stuk
181,82 excl. BTW

koolmonoxidemelder

De draadloze koolmonoxidemelder is onmisbaar in iedere woning of bedrijfsruimte. 
Hij zorgt ervoor dat u op tijd gewaarschuwd wordt voor vrijkomend koolmonoxide. 
Wanneer u thuis bent zorgt de ingebouwde sirene ervoor dat u gealarmeerd wordt. 


Wat is koolmonoxide 
Koolmonoxide, koolstofmonoxide, CO, is een van de belangrijkste oorzaken van vergiftiging. 
Het is een kleurloos, reukloos, niet-irriterend gas, dat bij intoxicatie een brede waaier van symptomen kan geven. 
Door het wisselend klinisch beeld wordt Co-intoxicatie, vooral chronische Co-intoxicatie, vaak miskend. 
In de atmosfeer komt ongeveer 0,001 % CO voor (10 ppm).  Bronnen van koolmonoxide 
(Bad)geiser Een geiser moet het aardgas, dat toegevoerd wordt, kunnen verbranden. 
Daar is zuurstof voor nodig. Is er te weinig zuurstof, dan verbrandt niet alles en vormt zich koolmonoxide. 
Mogelijke indicaties om het gevaar aan te zien komen zijn: - in de geiser zelf is de vlam oranje en brandt hoger dan normaal; - voor de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen. 

Preventie 
Het jaarlijks laten controleren van uw (bad)geiser door een erkend installateur is een goede preventieve maatregel. 
De vlam van een goed afgesteld gastoestel is blauw. Ook het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn. 
Daarnaast moet er voldoen de lucht toegevoerd worden. 
Er zijn ook zogenoemde gesloten geisers op de markt. 
Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof, opdat er nooit sprake kan zijn van koolmonoxidevorming. 
Centrale verwarmingsinstallaties/gaskachels Voor de centrale verwarmingsketel in uw huis of een gaskachel in uw huiskamer geldt hetzelfde als voor een (bad)geiser. 
Een dodelijk ongeval deed zich voor in een nieuwbouwwijk waar een jong gezin - man, vrouw en hun zoontje van anderhalf jaar - om het leven kwam. 
De woning was nog maar een jaar oud en uitstekend geïsoleerd. 
Een centraal afzuigsysteem zorgde voor het afvoeren van de lucht uit de woning. In verband met de kou werd echter de aanvoerbuis van frisse lucht met een handdoek dichtgestopt. In zo'n geval heeft de cv-ketel binnen een paar uur alle zuurstof uit de woning verbrand en wordt koolmonoxide gevormd. 
Familieleden troffen het gezin levenloos aan. 

Verbrandingstoestellen 
Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van organische stoffen en koolstof, door gebrek aan zuurstof. 
Men ziet koolmonoxide ontstaan in lokalen met open vuur en onvoldoende ventilatie. 
Alle rookgassen van warmtebronnen die met olie, butaan, propaan of aardgas worden gestookt kunnen bij onvoldoende ventilatie koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. 
Het vroeger gebruikte stadsgas (bereid van cokes) bevatte een belangrijk percentage CO, maar sinds de vervanging van stadsgas door aardgas (dat voornamelijk uit methaan bestaat en geen CO bevat) is deze oorzaak van intoxicatie verdwenen. 

Preventie 
Vooral in nieuwbouwwoningen is door goede isolatie geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig. 
Daarom mogen luchtaanvoer en -afvoer nimmer worden afgesloten. 
Ook niet bij een zeer koude winter. 
Let ook op de afzuigventilator van de keuken, centrale afzuiging van keuken, wc en badkamer. 
Zorg ervoor dat de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. 
Bij oudbouw komt men ook in de verleiding om - bij extreme kou - kieren en gaten met kranten of lappen dicht te stoppen. 
De zogenoemde natuurlijke ventilatie is dan niet meer aanwezig, terwijl er ook op geen andere manier geventileerd wordt. 
Ook het structureel dichtmaken van kieren en naden met behulp van kitafdichting en tochtstrips levert gevaar op wanneer er geen alternatief luchtaan- en afvoersysteem voor in de plaats komt. 
Schoorsteen Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen vervuild of verstopt raakt. 
Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt raken dat het dichtslibt.
De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw kamer in. 

Preventie 
Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt moet tenminste 1 x per jaar geveegd worden.
Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd. 
Informatie over aangesloten schoorsteenvegers in uw buurt: Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond, Amsterdam. 

Koolmonoxidemelder 
De melder gaat af met een krachtige sirene, bij een te hoog percentage koolmonoxide in de lucht. 
Volg de montagevoorschriften goed op! 

Brand 
CO is de voornaamste oorzaak van onmiddellijke dood bij branden, en men moet aan Co-intoxicatie denken bij elk slachtoffer van brand. 
Bij brand kunnen in de rookgassen CO-waarden van 10 % gemeten worden, die bij brandweerlui zonder ademhalingsapparatuur binnen de minuut een carboxy-hemoglobine van 75 % kunnen veroorzaken 

Symptomen 
Symptomen van acute intoxicatie zijn dramatischer dan bij chronische blootstelling. 
Chronische intoxicatie geeft cardiovasculaire symptomen, vooral bij personen met angina of chronische obstructieve longziekten, door de vermindering van zuurstofreserve in het myocard. 
Verder komen allerhande vage, atypische symptomen voor. (tabel1)

Tabel 1

Controlelijst voor anamnese bij koolmonoxyde-intoxicatie 
  •  Vage, niet specifieke aanhoudende klachten

  •  Hoofdpijn, vergeetachtigheid, concentratieverlies, prikkelbaarheid, paresthesieën 

  •  Vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen 

  •  Gezichtsstoornissen

  •   Misselijkheid, anorexie, buikpijn, diarree

  •  Pijn in de borst, dyspnee bij inspanning, hartkloppingen

  •  Achteruitgang van prestaties op werk of school

  •  Huisgenoten met gelijke klachten

  •  Ongewoon gedrag of ziekten bij huisdieren

  •  Mogelijke bron van koolmonoxide

  • Bij acute intoxicatie correleren de symptomen met de concentratie van COHb in het bloed.Symptomen van acute koolmonoxide vergiftiging, bij verschillende carboxy-hemoglobine (COHb) concentraties (tabel2)

Tabel 2


COHb (%)                                 Symptomen


10%                                           Asymptomatisch, soms hoofdpijn


20%                                           Duizeligheid, misselijkheid, dyspnee


30%                                           Gezichtsstoornissen


40%                                           Verwardheid, syncope


50%                                           Stuipen, coma


60%                                           hart/longfalen, dood .


Artikelnummer: NOR I-30150137

Verwachte levertijd: 1 dag