Top

Garantie

GarantievoorwaardenGarantieperiode

Heeft u bij ons een artikel gekocht en gaat dit na een bepaalde tijd stuk? Wij volgen bij het afhandelen van artikelklachten uiteraard de wet en de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. 
De hieronder getoonde garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet.

De Rooij Beveiligingstechniek biedt altijd minimaal 1 jaar garantie op zijn artikelen.
Vaak is er sprake van een langere fabrieksgarantie, gedurende 2 jaar  
Om aansprak te kunnen maken op garantie dient u de aankoopfactuur te kunnen overleggen.

De Rooij Beveiligingstechniek herstelt gebreken die bij normaal - met de bestemming corresponderend - gebruik optreden in of aan artikelen die vallen onder de garantie kosteloos. 
Als die klacht gegrond is, komen ook alle verzendkosten binnen de garantietermijn voor rekening van De Rooij Beveiligingstechniek.
De Rooij Beveiligingstechniek stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. 
De Rooij Beveiligingstechniek kent een reparatietermijn van gemiddeld vier weken. 
Als De Rooij Beveiligingstechniek besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan dient u binnen zes weken een nieuwe keus te maken.

Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, dan moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is. 
Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, dan wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van De Rooij Beveiligingstechniek

Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. 

Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op garantie:

  • Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;
  • Als de datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is;
  • Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
  • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  • Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
  • Als u De Rooij Beveiligingstechniek niet de tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
  • Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.